17.04.03 Servei de Mobilitat. Senyalització vertical. Material utilitzat. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013