18.01.01 Llicències d'obres. Llicències, autoritzacions i comunicacions d'obres sol·licitades. 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013