18.02.02 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Habitatges. 1986-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013