18.02.03 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Locals comercials. 1986-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013