18.02.06 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors sol·licitades. Total sol·licituds. 1988-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013