18.04.02 Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Oferta, superfície i preu d'oferta dels habitatges. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013