18.04.05 Oferta d'habitatge de nova construcció a les principals ciutats mitjanes de Catalunya. Nombre total d'habitatges per promoció. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013