18.04.08 Habitatges construïts de nova planta. Terrassa. 1992-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013