18.05.02 Oferta d'habitatge de segona mà a Catalunya. Preu de venda segons tipus. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013