18.07 Oferta d'habitatge de lloguer a Catalunya. Lloguer mitjà contractual. 2007-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013