18.08.03 Habitatge Terrassa. Promoció d'habitatge protegit. 2005-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013