18.13 Mobiliari urbà. Tipologia. Districtes. 2007. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013