19.02.02 Eleccions Generals. Resultats. Primer partit més votat. Barris. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013