20.03 Pressupostos municipals consolidats. Evolució de la despesa per capítols comptables. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013