20.04 Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals i entitats autònomes. Capítols. Ingressos. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013