20.06 Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals i entitats autònomes. Capítols. Despeses. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013