21.03.03 Compte corrent de Terrassa Solidària. 1998-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013