AN.02.02.06 Origen de la població. Ullastrell. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013