AN.02.02.08 Origen de la població. Viladecavalls. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013