AN.03.01.01 Població activa local estimada. Castellbisbal. Edat i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013