AN.03.01.04 Població activa local estimada. Rubí. Edat i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013