AN.03.01.05 Població activa local estimada. Sant Cugat del Vallès. Edat i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013