AN.03.01.08 Població activa local estimada. Viladecavalls. Edat i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013