AN.03.03 Atur segons sexe i grups d'edat. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013