AN.04.01 Evolució de l'estructura empresarial. Castellbisbal. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013