AN.04.05 Evolució de l'estructura empresarial. Ullastrell. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013