AN.04.07 Evolució de l'estructura empresarial. Viladecavalls. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica.Grans sectors d'activitat. 1993-2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013