AN.04.08 Evolució de l'estructura empresarial. Rellinars. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica.Grans sectors d'activitat. 2001-2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013