00.02 Introducció. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016