01.02.01 Situació de la ciutat. Terrassa a Europa. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016