01.05 Ciutat. Divisió per codis postals. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016