01.07 Xarxa viària. Eixos vials de la ciutat. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016