01.13.01 Cens agrari. Nombre d'explotacions i superfície censada. Distribució.Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016