01.13.02 Cens agrari. Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016