01.13.03 Cens agrari. Dimensió de les explotacions segons la superfície agrícola utilitzada (SAU). Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016