01.13.04 Cens agrari. Superfície agrícola utilitzada (SAU) segons el tipus de conreu. Terrassa. 1999 i 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016