01.13.05 Cens agrari. Ramaderia. Nombre de caps per espècies. Vallès Occidental. 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016