02.03.02.03 Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Torre-sana. Grups quinquennals. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016