02.07.07 Nivell d'instrucció. Lloc de naixement. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016