02.08.02.01 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions amb destí a l'estranger per mes i sexe. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016