02.08.02.20 Moviment de la població. Moviment migratori. Saldo migratori intramunicipal. Districtes. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016