02.08.02.22 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori negatiu. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016