02.08.02.31 Moviment de la població. Moviment migratori. Comarques i països. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016