02.11.05 Coneixement del català. Població de 16 anys i més segons coneixement del català i estudis en curs. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016