03.01.17 Població en relació amb l'activitat. Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per relació amb l'activitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016