03.02 Atur registrat mes a mes a Terrassa. 1996-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016