03.04 Evolució de l'atur registrat segons nivell formatiu a Terrassa. Nivell d'instrucció. 2005-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016