03.07.03 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. Nivell d'instrucció. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016