03.11.02 Expedients de regulació. Expedients autoritzats. Òrgan de resolució, mesura i activitat econòmica. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016