03.12 Accidentalitat laboral. Sinistralitat segons sector econòmic i gravetat. Total de treballadors ocupats a empreses de Terrassa. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016